Các dự án TADA đã thực hiện

Thiết kế website – Vĩnh Hoàn Corp.

Hoàn thiện website cho công ty Vĩnh Hoàn, từ thiết kế, lập trình và 12 tháng hỗ trợ sử dụng. [...]

Schema – Phương pháp tăng CTR trong Google Search Console

Sử dụng Schema để tăng hiệu quả từ Google Search với là một trong những phương pháp SEO Onpage “cao [...]

Tối ưu PageSpeed Insight và Technical SEO cho WordPress – NicoleBridal.vn

Dự án này được thực hiện từ ngày 04/05/2020 đến 20/05/2020. Mục tiêu là nâng cấp tốc độ, tối ưu [...]