Cài đặt reCaptcha

300,000 

Cài đặt reCaptcha để ngăn chặn spam thông qua các trang đăng nhập, bình luận, form đăng ký thông tin. TADA sẽ đăng ký API cho website và cài đặt lên website.

Mã: DV3 Danh mục: