Kết nối Elementor Form với Google Sheet

300,000 

Cài đặt kết nối Elementor Form với Google Sheet.

  • Dữ liệu từ Elementor Form sẽ chuyển vào Google Sheet trong khoảng 3 giây.
  • Mỗi form sẽ kết nối với mỗi Sheet
  • Hướng dẫn sử dụng để kết nối cho các form sau này.
Mã: DV4 Danh mục: